MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

AHOL JÓ DIÁKNAK LENNI...

 

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓ NÉNINK

 

 nelli_honlapra.jpg

 

 Andrási Petronella, Nelli néni

 

Andrási Petronella vagyok, több,  mint 20 éve tanítok, pályafutásomat Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében kezdtem.

Hitoktató-tanítóként végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán,  Nagykőrösön.  Közvetlenül ezután a  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán,  Pedagógia tanszéken Tehetségfejlesztés szakon hallgattam 4+6 szemesztert.

19 évig voltam osztályfőnök, egy évben pedig napköziben álltam helyt, tanítottam gurulóban és folyamatosban egyaránt.

Minden tantárgyat tanítottam már, és szívesen is teszem, a főtárgyakon kívül a készségtárgyakat is kiemelt területnek tekintem.
(Éneket, egyházi éneket, szolfézst, zeneelméletet tanultam a főiskolai kereteken kívül is, harmóniumon tanultam játszani, küzdősportban jeleskedtem, számos egzotikusnak is mondható sportot is űztem, s máig fontos szerepet játszik az életemben a testedzés.)

Tanulóim fejlődését figyelemmel kísérem, s a második év végére értékelem teljesítményüket, a tehetséges tanulók kiszűrésével, fejlesztésével, esetenként továbbküldésével, tehetségének megfelelően.

Célom a tanulás megszerettetése az ovisokkal, játékos formában, játékos feladatokkal.

Nagy szeretettel várom az érdeklődő ovisokat és szüleiket a Móra iskolában heti rendszerességgel tartandó iskola-előkészítő foglalkozásokon, - nem csak a Mórába iratkozni szándékozók részére - . J

 

Azon szülők részére, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni az ovis szülői értekezletre, néhány pontban összefoglaltam céljaimat az iskola lehetőségeivel összevetve:

 1. Az óvodában megkezdett,  Hajni néni, Ági néni magas szakmai színvonalú munkájára épülő komplex személyiségfejlesztés folytatása;

  - célunk megtartani az óvoda programjainak a folyamatosságát a játékos mozgás, az anyanyelvi fejlesztés területei is, tartani a kapcsolatot az óvodával. - a  közelség miatt ezt könnyen  meg is tehetjük, - amíg a gyermekeink igénylik.

  - Lehetőséget kaptam az óvó néniktől az óvodai foglalkozások látogatására, a folyamatosság biztosítása érdekében – a gyerekeknek a foglalkozások ismert szövegével és az ismert játékok felelevenítésével fogom kezdeni a tanévet.

  - a zenei nevelés, nem kizárólag az ének órákon, történik majd, az érdeklődő tanulók furulyán, xilofonon is tanulhatnak, tanórai keretek között.

 2. Nem minden gyermek van ugyanazon a szocializációs szinten. Első osztályban, félévig minden héten egy népi játékot meg fogok tanítani, be fogjuk gyakorolni, a cél,  - tanuljunk meg kulturáltan játszani!

 3. Az iskola színvonalának az emeléséhez szükséges a szülők bevonása is, a kellő helyen és időben, pl.

  - a csoportmunka megismertetéséhez, gyerekek nélkül és gyerekekkel
  - közös kirándulások szervezése, már a tanév megkezdése előtt
  - népi, esetleg „retro” játékok felelevenítése, melyeket a tanév során megtaníthatunk gyermekeinkkel.

 4. Ingyenes, rendszeres iskola-előkészítő foglalkozások, melyeket február 08-ától, minden héten szerdán du 16.00 órától fogok tartani, minimum 6 alkalommal, igény esetén akár többször is, februárban 8-, 15-, 22-én,  márciusban 01-, 08-, 22-én.
  A foglalkozások célja, hogy megismertessük az ovisokat magával az iskolával, iskolai légkörrel, sikerélményhez juttassuk őket, ráhangoljuk őket az iskolakezdésre, kedvet „csináljunk” nekik az iskolához. Mindezt játékosan, de fejlesztő jelleggel. Iskolánkban jól felszerelt fejlesztő terem működik, a foglalkozások időtartamára ez a terem áll a rendelkezésünkre.

 5. A kötődés minden életkorban lényeges a hatékonyság és az érzelmi kiegyensúlyozottság szempontjából is, a leendő tanulóink már ismerik egymást az oviból, engem is ismernek, s köztudott, hogy elsőben nem elsősorban iskolát, hanem tanítót kell választani, akiben meg tud bízni a gyermek és a szülő egyaránt.

 6. Az iskola közelsége a körzetes gyerekeknek egy nagyon lényeges szempont.  Az ovisokból elsősök, a gyerekekből tanulók lesznek, akiket megtanítunk biztonságosan közlekedni, így, ha kiderül a gyermek speciális irányultsága, később már nem okoz gondot a közlekedés, könnyebben lehet távolabbi iskolában gondolkodni.

 7. III. 09.-én 08.00 órakor nyílt óra lesz, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 8. Iskolánkban működő, minden tanuló számára elérhető lehetőségek:

  - "Bozsik" foci
  - művészi teremkerékpár
  - ping-pong
  - röplabda
  - zumba
  - könyvtár–látogatási lehetőség (furulya oktatás az érdeklődő nebulóknak)

 9. Heti öt német óra, az órarendbe illesztve, 8. év végéig középfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége német szaktantárgyi oktatás nélkül.
  Megnéztem a német nyelvkönyveket, már a negyedik osztály anyaga is hatalmas szókincs és nyelvtani anyaggal, melynek elsajátíttatása ebben az életkorban leginkább azon múlik, hogy a szülő hogyan lát hozzá a feladathoz, mennyire veszi komolyan. Ehhez elsődlegesen nem nyelvtudás, hanem odafigyelés szükséges. Nagyon jó alap a későbbi angol tanuláshoz. Ígéretet teszek arra, hogy mikor én leszek a napköziben, a német leckéket is átvesszük.

 10. A gyerekeket az Apáczai tankönyvcsaládból, rengeteg gazdagító programmal, és tanórán kívüli fejlesztési lehetőségekkel várjuk, a napköziben is. Korrekt, egyszerű, érthető értékelési rendszert fogok alkalmazni, melyet megbeszélek a szülőkkel és a gyerekekkel, így mindig tudni fogjuk, mit miért kapnak a gyerekek.

 11. Azt azonban mindenkor szem előtt kell tartani, hogy az iskolában mindig, mindenhol van frusztráció, a közösség miatt, és az iskola lényegéből fakadóan, hiszen az iskolákban - bármelyik is legyen az - bizonyos elvárásoknak meg kell felelni, s a gyerekek itt tanulják meg igazán a szocializációt.

 12. Az alsó tagozat sikere nem elsősorban az iskolán, hanem a tanító nénin múlik. Határozott elképzelések, célirányos, következetes, rendszeres megvalósítás a szülők és a pedagógus összefogásával, a pedagógus professzionális képzéséből adódóan irányít, a szülő segít, a tanuló megvalósít.

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 158
Tegnapi: 162
Heti: 1 003
Havi: 3 588
Össz.: 432 109

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓ NÉNINK
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2018 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: zsargo judit - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »