MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

Nevünk 2021. szeptember 1-től Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú
tanulót felvesz, az engedélyezett létszámig.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig
betöltse.
3 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,
illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az
iskola igazgatója dönt.
4. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az
igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://morasuli.hupont.hu/
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
osztályok száma: 9
csoportok száma: 5
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség az intézményünkre nem vonatkozik.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Szorgalmi időszakban munkanapokon: 06:00-17:00-ig
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
SZEPTEMBER
Bányásznap
(Bányász hősök emléknapja) 2021.szeptember 4-5.
A Népmese Napja 2021. szeptember 30.
OKTÓBER
Zenei világnap 2021. október 1.
Aradi vértanúk – koszorúzás 2021. október 6.
Boros János emléktúra 2021. október 9.
Papírgyűjtés 2021. október 20.
Görgényi városi rajzpályázat 2020. október 22.
Október 23.- 2021. október 22.
NOVEMBER
Márton-nap
2021. november 11.
DECEMBER
Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

2018. 09. 11. 2018. 09. 11. Hatósági ellenőrzés

10 /
13

Mikulás-nap
(OVI-MIKULÁS) 2021. december 6.
Csillagszóró játékos sportvetélkedő 2021. december 8.
Pályaorientációs Nap 2021. december 11.
Lucázás 2021. december 13.
Adventi vásár, Karácsonyi ünnepély, Családi Nap 2021. december 21.
JANUÁR
A magyar kultúra Napja 2022. január 21.
Az első félév vége 2022. január 21.
FEBRUÁR
Farsangi bál: alsó-felső tagozat 2022. február 11.
Megemlékezés a kommunizmus áldozataira 2022. február 25.
MÁRCIUS
Iskola bemutatkozó Nap 2022. március 9.
Március 15. 2022. március 11.
Móra Bál 2022. március 12.
Nyílt órák leendő 1. osztályos tanulók szüleinek 2022. március. 24.
Német Nemzetiségi Nap 2022. március 26.
ÁPRILIS
Költészet Napja 2022. április 11.
Papírgyűjtés 2022. április 12.
Holokauszt áldozatainak emléknapja 2022. április 13.
A Föld napja
2022. április 22.
Móra-napi versenyek 2022. április 29.
MÁJUS
Idegennyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 2022. május 18.
Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon 2022.május 25.
Czeglédy Csaba emlék horgászverseny 2022. május vége
JÚNIUS
A nemzeti összetartozás napja 2022. június 3.
Tanulmányi kirándulások 2020. június 10.
Ballagás, az 1. osztályosok polgárrá avatása
2022. június 15.
DÖK NAP 2022. június 13.
Tanévzáró ünnepély 2022. június

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Kiváló

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031847&th=2

11 /
13

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Az 2021.október 1-jei statisztikai adatok alapján évfolyamismétlésre utasított tanulók száma: 1 fő
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=031847
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
alsó és felső tagozaton több szakkör és korrepetálás működik:
- rajz szakkör
- korrepetálások
- művészi teremkerékpár
- szertorna
- egészségesen, kreatívan szakkör
- angol szakkör, német szakkör
- foci
- tömegsport
- dob szakkör
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az iskola házirendje és az SZMSZ alapján.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskola alapdokumentumai alapján.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
iskolai osztályok száma: 9
Október 01-jei adatok:
1.d 18 fő
1.e 16 fő
2.d 18 fő
3.d 15 fő
4.d 21 fő
5.d 18 fő
6.d 18 fő
7.d 10 fő
8.e 18 fő
össz: 152 fő

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031847-
1031847002

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031847-

1031847002

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031847-

1031847002

12 /
13

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2021. november 16.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 95
Tegnapi: 112
Heti: 528
Havi: 1 898
Össz.: 777 304

Látogatottság növelés
Oldal: KIR közzétételi lista folyt.
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2024 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »